Amygdala

Idyll för stor orkester (2010)

Längd: 16 minuter
Orkestrering: 3*233* - 4431 - 3 slv - timp - harpa - piano - stråkar
Beställd av Uppsala Universitet.

Framförd av Kungliga Akademiska kapellet, dirigent Stefan Karpe.
Live-inspelning från Iglesia de la Anunciación i Sevilla, Spanien, den 25 november 2010
.
 

Partitur

Partitur och orkesterstämmor är utgivet av Swedish Music Information Center.
 

Kommentar

"Amygdala" är en slags idyll för stor orkester med ett mardrömsliknande mellanspel. Titeln anspelar på den mandelformade del av hjärnan som styr uppkomsten av såväl fruktan som njutning.

I den inledande idyllen finns små oroande och störande element, som helt oproportionerligt växer till ett hysteriskt paniktillstånd, ett fasansfullt larmande. Efter ett ställningskrig mellan mardröm och idyll öppnar sig den tredje och avslutande delen med en cantilena i träblåsarna. Mardrömmen har nu neutraliserats och tematik från de två föregående avsnitten smälter ihop till en syntes och ett - förmodat - lyckligt slut.