Duo

för violin och piano (2008)

Längd: 12 minuter

Detta stycke uruppfördes på Forshaga Kammarmusikdagar, den 29 juli 2008, av Duo Nova:
Klara Hellgren, violin, och Terés Löf, piano.
Inspelningen ovan är från en repetition.


 

Noter

Pianopartitur och violinstämma är utgivet av Swedish Music Information Center.
 

Kommentar

Denna duo är djupt influerad av Brahms: man hör det i huvudtemats och andratemats ymniga hornkvinter, i den ständiga ambivalensen mellan dur och moll, i pianostämmans besatthet av terser och sexter, och i den tungfotade rytmiken.

Duon består av två delar, den första är ganska långsam, den andra mycket snabb. I sin helhet är duon uppbyggd som en sonat, där expositionen utgörs av hela den långsamma delen, med sina två kontrasterande teman, det första agiterat och svårmodigt, det andra lyriskt, som i en traditionell sonat. 
Genomföringen utgörs av den snabba delen. I återtagningen bromsas sedan tempot successivt in till en närmast total stillhet.