Vaknatt

Konsert för klarinett och kammarorkester (2010)

Orkestrering: 1*111 - 1110 - 2 slv - piano/cembalo - soloklarinett - stråkar (1-1-1-1-1)
Längd: 22 minuter

Framfört av Kristian Möller, klarinett, och KammarensembleN, dirigent Martin Virin.
Live-inspelning från Kungliga Musikhögskolans konsertsal den 26 maj 2010.

 

Partitur

Partitur och stämmor är utgivet på Swedish Music Information Centre.

Kommentar

Jag skrev denna konsert för en god vän till mig, den enastående virtuose klarinettisten Kristian Möller.

Stycket består av tre satser, framförda utan avbrott.
Efter en kadens-liknande inledning börjar den livliga första satsen. Den är konstruerad på ett egendomligt sätt, i vilken formen (men endast formen) liknar barnramsor som "Alouette", där ett nytt ting läggs till listan vid varje upprepning. I detta fall förvrids också de äldre tingen på "listan" mer och mer för varje gång "listan" upprepas.

Efter ett kort och snabbt orkestermellanspel följer den andra satsen, med ett oändligt långsamt och vagt tema från soloklarinetten. I denna sats svarar alltid orkestern solisten, vanligtvis med ett förkrossande och kaotiskt svar. Denna sats följer inget formellt schema, utan påminner mer om en följd av spridda minnen. Den långsamma satsen avslutas med en särdeles ljuv del, som bryter samman med i och med den tredje och avslutande satsens början.

I finalen är solisten mer integrerad i orkestern. Här kommer den formella uppbyggnaden från första satsen tillbaka med besked: allt tycks falla samman samtidigt som det intensifieras.