Seven Sleepers

för stor orkester (2008)

Orkestrering: 3*33*2* - 4331 - 2 slv - timp - piano - stråkar (helst 16-14-12-10-8)
Längd: 16 minuter

Framfört av Kungliga Musikhögskolans Symfoniorkester, dirigent Elina Jukola.
Live-inspelning från Kungliga Musikhögskolans konsertsal, Stockholm, 24 februari 2009.

 

Partitur

Utgivet av Swedish Music Information Centre.
Orkesterstämmor finns att hyra från SMIC.

Kommentar

Legenden om de sju sovarna i Efesos återfinns i flera religioner, men mest berömd är den kristna versionen. Enligt en av många varianter blev sju kristna instängda i en grotta av en hednisk romersk kejsare, varpå de somnade in och sov oavbrutet i 180 år. Sedan väcktes de av de nu kristna innevånarna i Efesos, prisade Gud för miraklet - innan de slutligen föll döda ner.
I skandinaviska och germaniska språk är en "sjusovare" en person som sover för länge på morgonen.

Jag föreställer mig detta stycke som en kollektiv dröm av sju sovare. Det är en samling drömbilder, elva stycken, några av dem långa, några korta. Instrumentationen varierar stort mellan varje bild, men är oföränderlig inom dem.

Tekniskt är stycket polymodalt, dvs, det är sju modi eller skalor - en för varje sovare - som alltid följer på varandra i samma ordning. Ibland överlappar de och ibland inte. Varje drömbild innehåller en s k "snurr" längs den polymodala cirkeln - eller en "runda" sovare om man så vill.

Vad som fascinerade mig mest, dock, under komponerandet av detta verk, var förvandlingarna från den ena drömbilden till den andra.