The accidental triumps of Pulcinella, prince of everything

För altflöjt, klarinett, slagverk, violin, viola, cello och piano (2017)


Beställt av Norrbottensmusiken för NEO Norrbotten
Längd: ca 21 minuter

I. Sinfonia -
II. Scherzino -
III. Serenata -
IV. Toccata


Stycket börjar ca 57 minuter in:

Inspelning från framförandet i Stora Salen på Musikaliska i Stockholm, under festivalen Svensk Musikvår den 26 mars 2017.

Framfört av NEO Norrbotten under ledning av B Tommy Andersson:
Sara Hammarström, altflöjt och piccola, Robert Ek, klarinetter, Daniel Saur, slagverk, Mårten Landström, piano, Brusk Zanganeh, violin, Kim Hellgren, viola och Elemér Lavotha, cello.


 

Noter

Stycket är utgivet av Svensk Musik.
 

Kommentar

Ensemblen NEO Norrbotten ville ha ett verk som förhåller sig till ett äldre verk - och jag valde ut Stravinskys "Pulcinella", ursprungligen ballettmusik, som är Stravinskys första neoklassiska verk, där han använder sig av musik av Pergolesi. Min musik är alltså musik som bygger på äldre musik, som i sin tur bygger på ännu äldre musik...

Jag har plockat ut fyra satser ur Stravinskys svit och använder melodifragment, tonserier, harmonik mm därifrån, och bakar ihop det med min egen musikaliska stil samt fragment från andra verk jag skrivit.

Verket uruppfördes den 25 mars 2017 i Studio Acusticum under festivalen New Directions i Piteå.