Elegi

för pianokvintett (2017)

Beställt av Vamlingbo Kammarmusikfestivals Stödförening
Längd: 22 minuter

Framförd av Klara Hellgren och Henrik Naimark Meyers, violin, Riikka Repo, viola, Erik Wahlgren, cello och Johan Ullén, piano.
Live-inspelning från uruppförandet i Vamlingbo kyrka, Gotland, den 12 juli 2017.

 

Noter

Kontakta tonsättaren.
 

Kommentar

"Elegi" för pianokvintett beställdes till Vamlingbo Kammarmusikfestival på Gotland, av festivalens stödförening, år 2017. Festivalens konstnärlige ledare, cellisten Erik Wahlgren, gav mig alternativen att komponera antingen en stråkkvartett eller en pianokvintett, och valet föll direkt på kvintett - en ensemble vars klang jag är mycket förtjust i.

I början av komponerandet inträffade något som kom att påverka kompositionen i grunden: terrordådet på Drottninggatan, i april 2017. Jag befann mig själv vid Hötorget och såg människor komma springande i panik efter själva dådet. Den stämning som satte sig i mig efteråt, vägrade släppa taget, och ur det föddes ett elegiskt tema, ett sorgemotiv, som skulle bilda grunden för kompositionen. (Observera dock att stycket inte beskriver själva händelserna på Drottninggatan. Det rör sig alltså inte om programmusik, utan om att det elegiska motivet uppstod ur dessa händelser.)

Sorgetemat kompletteras av ett "tröstande tema" som varieras genom hela Elegin.
Som kontrast mot dessa mänskliga teman (sorg och tröst) inträder även en tredje sfär, naturen. Den framträder osentimentalt och drastiskt, i form av fyra "fåglar" av olika karaktär, samt fenomen som regn och blåst (dessa fåglar och fenomen är dock inte några exakta ljudliga avbildningar utan fantasifoster.)

Dessa tre musikaliska världar ställs mot varandra och vävs allt tätare samman genom styckets gång.