Tango Concerto

för piano och stråkorkester (2006, reviderad version 2008)

Beställd av Musica Vitae
Längd: 15 minuter

Den tredje satsen - Allegro furioso - från Tango Concerto,
framfört av Johan Ullén, piano och Musica Vitae, dirigent Mats Rondin.
Live-inspelning från Växjö Konserthus, 21 april 2006.

 

Partitur

Den reviderade versionen från 2008 är utgiven av Swedish Music Information Centre.
 

Kommentar

Denna pianokonsert är komponerad i Tango Nuevo-stil, och består av tre satser som spelas utan avbrott:
Pesante - Lentamente - Allegro furioso.